ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาโลกร้อน 2022

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัญหาโลกร้อน 2022

ในปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกต้องจับตามองมันเป็นอย่างมากเพราะว่าอุณหภูมิโลกที่สูงมากยิ่งขึ้น และมีผลกระทบที่ส่งผลในเรื่องของการใช้ชีวิตแก่สิ่งมีชีวิตที่อยู่บนโลกทั้งหมด ดังนั้นในปี 2022 นี้ เราควรจับตามองและเฝ้าระวังเพื่อให้เกิดผลกระทบที่น้อยลงได้อย่างไร วันนี้เรามาค้นหาคำตอบและหาแนวทางเพื่อป้องกัน เพื่อการใช้ชีวิตที่ยั่งยืน 

Continue reading