หลักการดูแลบ้านอย่างถูกวิธี

หลักในการดูแลบ้านอย่างถูกวิธีตั้งแต่หลังคาจนใต้ดิน

บ้าน 1 หลังสำหรับคนบางคนชั่วชีวิตก็ไม่อาจจะมีเป็นของตัวเองได้ แต่สำหรับผู้ที่มีกำลังมีโอกาสที่ดีกว่าการมีบ้านซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของตัวเองสัก 1 หลัง 1 ห้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสำคัญที่สุดในชีวิต การดูแลส่วนต่าง ๆ ของบ้านเพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยนั้นไม่ใช่การมีเฟอร์นิเจอร์ราคาแพงหรือพื้นที่กว้างขวางแต่อย่างใด แต่การมีบ้านที่อบอุ่นอยู่แล้วปลอดภัยเป็นเรื่องสำคัญที่สุด การดูแลโครงสร้างหลักของบ้านพร้อมสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงขาดไม่ได้ วันนี้มีหลักการดูแลอย่างถูกวิธีมาฝากติดตามกันได้เลย

Continue reading